top
Bootstrap 101 Template
vr
¥1988元/桌起
特色酒店 | 可容纳 200 桌 | 地址:徐州市泉山区湖北路15号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 爱丽舍厅
 • 20
 • 35
 • 4M
 • 4

 • 浪漫星空厅
 • 10
 • 12
 • 4M
 • 0
vr
¥1800元/桌起
特色酒店 | 可容纳 32 桌 | 地址:徐州市鼓楼区复兴北路136号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 玫瑰留香厅
 • 8
 • 9
 • 4.2M
 • 2

 • 三楼宴会厅
 • 26
 • 32
 • 2.8M
 • 0
¥1799元/桌起
星级酒店 | 可容纳 80 桌 | 地址:泉山区解放南路国家大学科技园

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 20
 • 40
 • 5M
 • 0
¥3288元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:徐州市鼓楼区淮海东路29号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 凯悦宴会厅
 • 36
 • 60
 • 8.1M
 • 0

 • 宴会厅1plus
 • 20
 • 30
 • 8.1M
 • 0
¥1699元/桌起
特色酒店 | 可容纳 80 桌 | 地址:徐州市铜山区汉王镇葛楼村

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 中华厅
 • 1
 • 15
 • 3.5M
 • 0

 • 百合厅
 • 10
 • 20
 • 4M
 • 0
vr
¥2888元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:金山东路29号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 世纪厅
 • 20
 • 44
 • 6.8M
 • 0
¥2888元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:泉山区 湖西路1号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 开元厅
 • 20
 • 40
 • 8M
 • 0
vr
¥1988元/桌起
特色酒店 | 可容纳 30 桌 | 地址:大学路9号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 茗宴宴会厅
 • 15
 • 30
 • 3.2M
 • 0
vr
¥1699元/桌起
特色酒店 | 可容纳 45 桌 | 地址: 郭庄路与庆丰路交叉口

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 国宴厅
 • 20
 • 28
 • 3.5M
 • 4

 • 金色大厅
 • 20
 • 24
 • 3.6M
 • 4
¥3288元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:湖南路水街1号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 50
 • 50
 • 6.2M
 • 0
¥2999元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:徐州市云龙区彭祖大道58号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 多功能厅
 • 10
 • 80
 • 8M
 • 0
¥1799元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:徐州市淮海西路263号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 10
 • 40
 • 5M
 • 0
¥1799元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:徐州市泉山区永安街道淮海西路193号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 万豪厅
 • 20
 • 30
 • 4.5M
 • 0

 • 三楼小厅
 • 10
 • 20
 • 4.5M
 • 0
¥1599元/桌起
婚礼会所 | 可容纳 60 桌 | 地址:徐州市鼓楼区中山北路延长段261号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 迪家厅
 • 30
 • 50
 • 8M
 • 0

 • 中国风厅
 • 15
 • 30
 • 3.5M
 • 2
¥1599元/桌起
特色酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:煤港路49号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

首页

上一页

12下一页尾页

228 条数据