top
Bootstrap 101 Template
vr
¥1988元/桌起
特色酒店 | 可容纳 200 桌 | 地址:徐州市泉山区湖北路15号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 爱丽舍厅
 • 20
 • 35
 • 4M
 • 4

 • 浪漫星空厅
 • 10
 • 12
 • 4M
 • 0
¥3288元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:徐州市鼓楼区淮海东路29号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 凯悦宴会厅
 • 36
 • 60
 • 8.1M
 • 0

 • 宴会厅1plus
 • 20
 • 30
 • 8.1M
 • 0
vr
¥2888元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:金山东路29号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 世纪厅
 • 20
 • 44
 • 6.8M
 • 0
¥2888元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:泉山区 湖西路1号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 开元厅
 • 20
 • 40
 • 8M
 • 0
vr
¥1988元/桌起
特色酒店 | 可容纳 30 桌 | 地址:大学路9号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 茗宴宴会厅
 • 15
 • 30
 • 3.2M
 • 0
¥3288元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:湖南路水街1号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 50
 • 50
 • 6.2M
 • 0
¥2999元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:徐州市云龙区彭祖大道58号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 多功能厅
 • 10
 • 80
 • 8M
 • 0
¥1599元/桌起
婚礼会所 | 可容纳 60 桌 | 地址:徐州市鼓楼区中山北路延长段261号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 迪家厅
 • 30
 • 50
 • 8M
 • 0

 • 中国风厅
 • 15
 • 30
 • 3.5M
 • 2
¥2199元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:华山路8号(近珠江路)

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 君澜厅
 • 15
 • 80
 • 9.7M
 • 0
¥3699元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:彭祖大道59号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 15
 • 100
 • 8M
 • 0
¥2588元/桌起
星级酒店 | 可容纳 35 桌 | 地址:徐州经济技术开发区龙湖东路珠山宕口公园内山顶

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 回悦轩厅
 • 10
 • 20
 • 3.5M
 • 4

 • 草坪婚礼区
 • 10
 • 35
 • M
 • 0
¥2688元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:龙湖西路16号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅1
 • 10
 • 80
 • 8M
 • 0
¥1699元/桌起
星级酒店 | 可容纳 30 桌 | 地址:津浦西路202号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子
¥988元/桌起
特色酒店 | 可容纳 55 桌 | 地址:铜山街道北京路西侧1号路北

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅1
 • 20
 • 50
 • 4M
 • 0
¥2388元/桌起
特色酒店 | 可容纳 40 桌 | 地址:云龙湖大堤北侧滨湖新天地步行街C区117-121

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子